Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd to doskonałe narzędzie w przypadku, gdy wina pozwanego nie budzi wątpliwości, a wnioski podane w pozwie nie wymagają postępowania dowodowego. Całe postępowanie odbywa się przez Internet, na posiedzeniu niejawnym w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Co niezmiernie istotne – żadna ze stron nie jest wzywana. To tani i stosunkowo szybki sposób na uzyskanie nakazu zapłaty.

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

 

Nie ma ograniczeń dotyczących wysokości kwoty, której zapłaty można żądać w tym postępowaniu. W tradycyjnym postępowaniu obowiązuje zasada, że sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł, trafiają do sądu okręgowego. W przypadku e-sądu ta zasada nie obowiązuje. Można więc skierować do niego sprawę o każdą kwotę.

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Urlop ojcowski przedsiębiorcy – czy warto skorzystać?

 
Jeśli zostałeś tatą i jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako tzw. urlop ojcowski. Warto z niego skorzystać, bo oprócz oczywistych wartości rodzinnych, osiągasz dodatkowo korzyści finansowe w postaci zasiłku z ZUS oraz obniżenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne za okres urlopu.

Read more

Zamknięcie roku w KPiR

 
Zamknięcie roku w KPiR to kilka ważnych czynności, do których należy także ustalenie dochodu z Twojej działalności. Jest nim różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania powiększona / pomniejszona o różnicę między ramenentem początkowym i końcowym. Sprawdź sposob obliczenia.

Read more

Likwidacja działalności gospodarczej osoby fizycznej – obowiązki w podatku dochodowym

 
Likwidacja działalności gospodarczej osoby fizycznej wiąże się z obowiązkami w zakresie rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym oraz z przygotowaniem dokumentów przedstawiających stan posiadanych przez Ciebie składników majątku.

Read more

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku prowadzenia kilku firm

 
Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzą równolegle kilka rodzajów działalności gospodarczych. Często bowiem wystepują sytuacje, w których osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Zastanawiają się wtedy, jakie obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego rodzi podjęcie dodatkowej aktywności.

Read more

Rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca – sposób obliczania wynagrodzenia

Oczywistym jest, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca nie będzie zatem należało się wynagrodzenie w takiej samej wysokości co pracownikowi pracującemu cały miesiąc. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który został zatrudniony w trakcie miesiąca i jest wynagradzany w stawce miesięcznej?

Read more