NIP dla przedsiębiorcy

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą, a nie masz nadanego numeru NIP, wniosek o jego uzyskanie złożysz rejestrując firmę w ewidecji działalności gospodarczej.

NIP dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest bowiem obowiązkowym identyfikatorem podatkowym w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Jeśli podlegasz wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zgłoszenie identyfikacyjne niezbędne do uzyskania NIP składasz w ramach wniosku o wpis. To urząd dzielnicy (gminy) przesyła odpowiednie dane do urzędu skarbowego, a Ty nie musisz odwiedzać kolejnej instytucji.

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje Tobie potwierdzenie nadania NIP nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym wpłynęło do niego zgłoszenie identyfikacyjne i przekazuje taką informację również do CEIDG.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. z 1995 r. nr 142, poz. 702, ze zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)