Zapłacone odsetki od zobowiązań są kosztem podatkowym

 

Odsetki od uregulowanych po terminie zobowiązań wobec dostawców stanowią koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem że są zapłacone. Nie dotyczy to odsetek od zaległości podatkowych.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uwzględnić w kosztach podatkowych zapłacone odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań. Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Kosztem podatkowym nie mogą być natomiast odsetki od zobowiązań podatkowych. Zostały wprost wyłączone na postawie art. 23 ust. 1 pkt 18 wspomnianej ustawy.

 

Meritum Biuro Rachunkowe Online

Czytaj także:
 

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

art. 23 ust. 1 pkt 18 i pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350, ze zm.)

 

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)