Urlop ojcowski przedsiębiorcy – rozliczenie składek ZUS

 

Załóżmy, że prowadząc jednoosobowią działalność gospodarczą, złożyłeś wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako urlop ojcowski, w okresie od 23 października 2014 r. do 6 listopada 2014 roku. Twoja podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 504,00 zł. ZUS opłacasz wyłącznie za siebie i nie składasz co miesiąc deklaracji ZUS DRA. W dniu 11 listopada otrzymałeś kwotę zasiłku na wskazane przez Ciebie na druku ZUS Z-3b konto. Na tym przykładzie pokażę jakie dokumenty należy złożyć w ZUS i jak rozliczyć okres zasiłkowy.

 

Z dniem rozpoczęcia urlopu ojcowskiego (23 października) musisz wyrejestrowć się z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA (z kodem przyczyny wyrejestrowania 600) i w tym samym dniu zarejestrować się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

super_mono_3d_part2_57

 

 

 

Do czasu, kiedy nie otrzymasz zasiłku macierzyńskiego, nie masz podstaw do wyrejestrowania się z ubezpieczeń.

 

ZUS ZWUA

 

ZUS ZZA

 

ZUS ZZA

 

Choć nie skladałeś co miesiąc deklaracji ZUS DRA (ZUS robił to za Ciebie, kopiując comiesiączne deklaracje z identyfikatorem "00") musisz pamiętać o skorygowaniu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za październik, wykazując niższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. W polu "Identyfikator deklaracji" wpisz kolejny, wyższy numer, czyli "01".

Podstawę wymiaru składek zmniejszysz proporcjonalnie o liczbę dni urlopu ojcowskiego w następujący sposób:

 

podstawa wymiaru składek / liczba dni w miesiącu x liczba dni podlegania ubezpieczeniu

504,00 zł / 31 dni x 22 dni = 357,72 zł

 

Tak obliczona kwota stanowi podstawę do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne (357,72 zł x 19,52%), rentowe (357,72 zł x 8%), chorobowe (357,72 zł x 2,45%) i wypadkowe (357,72 zł x 1,93%). Musisz ją wpisać do bloku X deklaracji ZUS DRA.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie ulegnie zmianie i wyniesie jak dotychczas 270,40 zł.

 

ZUS DRA

 

ZUS DRA

 

W listopadzie deklarację ZUS DRA uzupełnij w podobny sposób, pamiętając również o proporcjonalnym zmniejszeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Wpisz identyfikator deklaracji jako "01".

Sposób wyliczenia podstawy wymiaru składek w listopadzie będzie następujący:

 

504,00 zł / 30 dni x 24 dni = 403,20 zł

 

Tak obliczona kwota stanowi podstawę do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne (403,20 zł x 19,52%), rentowe (403,20 zł x 8%), chorobowe (403,20 zł x 2,45%) i wypadkowe (403,20 zł x 1,93%). Musisz ją także wpisać do bloku X deklaracji ZUS DRA.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie ulegnie zmianie i wyniesie jak dotychczas 270,40 zł.

Po zakończeniu okresu zasiłkowego (7 listopada) będziesz musiał ponowne wyrejestrować się z ubezpieczeń (również z kodem przyczyny wyrejestrowania 600) i z tym samym dniem zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Meritum Biuro Rachunkowe Online

 

ZUS ZUA

 

ZUS ZUA

 

super_mono_3d_part2_57

 

   

 

Pamiętaj aby złożyć również deklarację ZUS DRA za grudzień. Wtedy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie 504,00 zł i będzie to pierwsza "pełna" deklaracja, po złożeniu ktorej nie masz już obowiązku składania kolejnych.

 

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, ze zm.)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. nr 137, poz. 887, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)