Brak NIP nabywcy na fakturze

 
Brak NIP nabywcy na fakturze to tzw. błąd mniejszej wagi, którego istnienie nie wyklucza prawidłowości rozliczenia sprzedawcy i prawa nabywcy do odliczenia VAT

 

Celem wystawiania faktur jest przede wszystkim dokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, między innymi poprzez wskazanie stron biorących w nich udział. Choć faktura jest dokumentem sformalizowanym i musi być wystawiana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, to jeśli dokumentuje prawdziwe zdarzenie gospodarcze zachodzi tzw. prawidłowość materialnoprawna, a jej elementy formalne wymagane przepisami prawa mają jedynie charakter dowodowy. Brak numeru NIP jest zatem tylko błędem formalnym. Co istotne, jak stanowi art. 88 ust. 3a ustawy o VAT nrak numeru NIP nie oznacza, że podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT.

 

Czy faktura bez numeru NIP może być dowodem księgowym?

Organy podatkowe dopuszczają ujęcie w kosztach faktur, na których nie uwzględniono numeru NIP nabywcy pod warunkiem, że pozostałe dane identyfikujące nabywcę są prawidłowe. Faktura – jak napisałem wyżej – ma przede wszystkim dokumentować rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych, a brak numeru NIP jest tylko techniczna pomyłką.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

Jak naprawić błąd?

Mimo, że możliwe jest księgowanie faktury bez NIP nabywcy, błąd ten musisz skorygować bez zbędnej zwłoki. Możesz to zrobić na dwa sposoby: albo wystawiając fakturę korygującą, jeżeli jesteś wystawcą faktury z błędem (bądź zaakceptować notę korygującą wystawioną przez nabywcę), albo wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej lub wystawić notę korygującą, jeżeli jesteś nabywca.

 

Na koniec warto dodać, że nie zawsze brak numeru NIP oznacza błąd. Przepisy dopuszczają przypadki, gdy sprzedawcy nie mają obowiązku umieszczania NIP nabywcy na fakturze. Będzie tak w przypadku faktur dokumentujących dostawę energii elektrycznej, gazu przewodowego oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych i usług "komunalnych".

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.)

Interpretacja indywidualna nr ILPP1/443-757/13-3/HW z dnia 20.11.2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)