Data ujęcia w kosztach podatku od środków transportowych

 
Podatek od środków transportortowych ujmujesz w kosztach w dacie sporządzenia deklaracji DT-1 w całej wysokości, niezależnie od dat zapłaty rat podatku

 

Wydatek z tytułu podatku od środków transportowych traktowany jest świetle przepisów o podatku dochodowym jako koszt pośredni (inny niż bezpośrednio związany z przychodami). Jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów, takie wydatki ujmujesz w dacie poniesienia, którą wyznacza dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania. W związku z tym, niezależnie czy prowadzisz księgę metodą uproszczoną czy memoriałową, podatek należny wynikający z deklaracji DT-1 jest kosztem w dacie wystawienia dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia go w księdze podatkowej.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)