Zakup pralki w firmowych kosztach

 
Nie każdy wydatek ponoszony przez przedsiębiorcę można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Szczególnie wtedy, gdy miejsce prowadzenia tej działalności i zamieszkania są takie same.

 

Nie można jednoznacznie określić, czy zakup pralki może stanowić firmowe koszty. Jak wynika  z art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodu w firmie osoby fizycznej są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 23. Co prawda zakup pralki nie został wymieniony we wskazanym art. 23, ale w sytuacji, gdy prowadzisz działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, dochodzi do styku interesów prywatnych i firmowych. To powoduje, że zaliczenie takich wydatków (mających jednocześnie znamiona wydatków o charakterze osobistym) wywołuje szereg wątpliwości. Należy wtedy szczególnie starannie oddzielić wydatki firmowe od osobistych, a ocena pod kątem zasadności zaliczenia do kosztów podatkowych tej kategorii nakładów powinna następować z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności. Istotną przesłanką zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych jest istnienie związku "przyczyna – skutek", czyli że poniesienie konkretnego kosztu ma lub może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, jego zachowanie bądź zabezpieczenie (oczywiście z uwzględnieniem wspomnianego art. 23).

 

Przykład

Pan Wojciech prowadzi indywidualną praktykę lekarską w miejscu zamieszkania (we własnym, prywatnym domu). Zakup pralki uzasadnia koniecznością częstego prania odzieży roboczej (służbowej). W tym przypadku nie ma podstaw do zaliczenia wydatku na zakup pralki do kosztów jago działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy pralka znajduje się w budynku, w którym zarówno prowadzona jest działalność gospodarcza jak i stanowi on miejsce zamieszaknia Pana Wojciecha, trudno bedzie udowodnić, że pralka nie służy także do celów prywatnych i jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Urzędy skarbowe uważają, że sprzęt ten ułatwia utrzymanie schludnego wyglądu każdej osobie funkcjonujacej w życiu społecznym, nie tylko prowadzącej działalność gospodarczą.

Gdyby Pan Wojciech nie był lekarzem ale np. prowadził pralnię, bez wątpienia zakup pralki stanowiłby oczywisty koszt podatkowy, bowiem użytkowanie tego urządzenia miałoby bezpośredni związek z prowadzoną przez niego działanością gospodarczą.

 

 

Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)