Obowiązek złożenia „zerowej” deklaracji VAT

 
Fakt, że nie dokonałeś żadnych zakupów ani sprzedaży w danym miesiącu, nie zwalnia Cię z obowiązku złożenia "zerowej" deklaracji VAT.

 

Będąc podatnikiem podatku od towarów i usług jesteś zobowiązany składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne (kwartalne) w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu (kwartale). Obowiązek ten spoczywa na Tobie także wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonałeś żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Należy wówczas złożyć "zerową" deklarację. Nie ma oczywiście obowiązku uzupełniania pustych pozycji zerami. Niewypełnienie ktorejkolwiek pozycji od 10 do 58 w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jest bowiem równoznaczne z wpisaniem zera (0).

 

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono
Podstawa prawna

art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.)

Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatków od towarów i usług

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)