Ulga na zakup kasy fiskalnej

 
Przedsiębiorcy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej mają możliwość skorzystania z ulgi z tytułu jej zakupu

 

Jeśli rozpocząłeś ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej w obowiązujących terminach, możesz odliczyć od podatku należnego kwotę wydaną na zakup kasy (lub każdej z kas) zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak

 

Aby jednak możliwe było skorzystanie z tej ulgi, musisz spełnić kilka warunków:

  • złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia sprzedaży na kasie, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania
  • rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie nie później niż w obowiązujących terminach
  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną

VAT naliczony z faktury dokumentującej zakup kasy odliczasz tak samo, jak od innych zakupów. Sposób dokonania zwrotu jest jednak uzależniony od tego czy jesteś czynnym podatnikiem VAT, czy zwolnionym.

Jeśli jesteś vatowcem, odliczenie kwoty na zakup kasy (kas) może być dokonane we właściwej deklaracji VAT w okresie rozliczeniowym, w którym rozpocząłeś ewidencjonowanie na kasie fiskalnej w okresach następnych.

 

Przykład

Pan Wojciech w lutym 2015 roku zakupił kasę fiskalną za kwotę 2.560 zł netto i w tym samym miesiącu rozpoczął ewidencjonowanie za jej pomocą. Kwota przysługującej ulgi wynosi 700 zł (2.560 x 90% = 2.304 max. 700). Pan Wojciech spełnił wszystkie warunki uprawniające do odliczenia i w związku z tym skorzystał z ulgi już w rozliczeniu za luty. Podatek należny wyniósł w tym miesiącu 2.300 zł. 

 

ulga na zakup kasy fiskalnej

 

 

 

 

 

Pan Wojciech dokonał również zakupów materiałów i towarów handlowych za kwotę 5.000 zł netto i wykazał podatek naliczony w wysokości 1.150 zł. Podatek należny był więc większy niż naliczony, a różnica wysoniła 1.150 zł. Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej obniżyła podatek należny o maksymalną możliwą kwotę do odliczenia, który ostatecznie wyniósł w tym okresie rozliczeniowym 450 zł. Pan Wojciech uzupełnił więc część E deklaracji VAT-7 w następujący sposób:

 

ulga_na_zakup_kasy_fiskalnej

 

Jeśli wykonujesz wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnione z VAT lub korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, zwrot kwoty otrzymasz składając wniosek do urzędu skarbowego. Wniosek ten powinien zawierać Twoje dane: imię i nazwisko (nazwę), dane adresowe oraz NIP. To nie wszystko. Do wniosku należy dołączyć jeszcze:

  • dane określające imię i nazwisko podmiotu prowadzącego serwis kasy, który dokonał jej fiskalizacji
  • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty
  • informację o numerze Twojego rachunku bankowego

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

art. 111 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)