Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd to doskonałe narzędzie w przypadku, gdy wina pozwanego nie budzi wątpliwości, a wnioski podane w pozwie nie wymagają postępowania dowodowego. Całe postępowanie odbywa się przez Internet, na posiedzeniu niejawnym w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Co niezmiernie istotne – żadna ze stron nie jest wzywana. To tani i stosunkowo szybki sposób na uzyskanie nakazu zapłaty.

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

 

Nie ma ograniczeń dotyczących wysokości kwoty, której zapłaty można żądać w tym postępowaniu. W tradycyjnym postępowaniu obowiązuje zasada, że sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł, trafiają do sądu okręgowego. W przypadku e-sądu ta zasada nie obowiązuje. Można więc skierować do niego sprawę o każdą kwotę.

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)