Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS

 
Wniosek do CEIDG to nie koniec formalności związanych z rozpoczęciem prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest jeszcze m. in. zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia jej prowadzenia.

 

Rozpoczynając prowadzenie dzialalności gospodarczej  zgłaszasz w CEIDG wniosek o wpis do ewidencji. Jest on jednocześnie wnioskiem do ZUS, który na jego podstawie sporządza za Ciebie tzw. zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA. Potem musisz jednak samodzielnie zgłosić sie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS (lub tylko zdrowotnego oraz ewentualnie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny) i złożyć formularz ZUS ZUA (w przypadku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) lub ZUS ZZA (w przypadku tylko ubezpieczenia zdrowotnego). Czynność ta, której nie dokona za Ciebie ZUS i którą musisz zrobić to sam, to tzw. zgłoszenie osoby do ubezpieczeń (czyli Ciebie jako przedsiębiorcy). Masz na to 7 dni od czasu rozpoczęcia działalności.

 

Przykład

Zakładając, że zgłosiłeś w CEIDG datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej od dnia 2 listopada 2015 r. i podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS oraz wyraziłeś chęć dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego również od tej daty, omawiana część składanego przez Ciebie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA powinna wyglądać tak:

 

ZUS_ZUA

 

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)