Urlop ojcowski przedsiębiorcy – czy warto skorzystać?

 
Jeśli zostałeś tatą i jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako tzw. urlop ojcowski. Warto z niego skorzystać, bo oprócz oczywistych wartości rodzinnych, osiągasz dodatkowo korzyści finansowe w postaci zasiłku z ZUS oraz obniżenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne za okres urlopu.

Read more

Zamknięcie roku w KPiR

 
Zamknięcie roku w KPiR to kilka ważnych czynności, do których należy także ustalenie dochodu z Twojej działalności. Jest nim różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania powiększona / pomniejszona o różnicę między ramenentem początkowym i końcowym. Sprawdź sposob obliczenia.

Read more

Likwidacja działalności gospodarczej osoby fizycznej – obowiązki w podatku dochodowym

 
Likwidacja działalności gospodarczej osoby fizycznej wiąże się z obowiązkami w zakresie rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym oraz z przygotowaniem dokumentów przedstawiających stan posiadanych przez Ciebie składników majątku.

Read more

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku prowadzenia kilku firm

 
Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzą równolegle kilka rodzajów działalności gospodarczych. Często bowiem wystepują sytuacje, w których osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Zastanawiają się wtedy, jakie obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego rodzi podjęcie dodatkowej aktywności.

Read more

Rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca – sposób obliczania wynagrodzenia

Oczywistym jest, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca nie będzie zatem należało się wynagrodzenie w takiej samej wysokości co pracownikowi pracującemu cały miesiąc. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który został zatrudniony w trakcie miesiąca i jest wynagradzany w stawce miesięcznej?

Read more

Wydatki na napoje i posiłki dla kontrahentów są kosztem podatkowym

Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponoszone przez podatników wydatki na napoje i posiłki (kawa, herbata, soki, woda mineralna, kanapki, paluszki, obiady), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią) podawane podczas rozmów z kontrahentami (inwestorami, wykonawcami itp) dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej. Tak wynika z analizy tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r.

Read more