Zamknięcie roku w KPiR

 
Zamknięcie roku w KPiR to kilka ważnych czynności, do których należy także ustalenie dochodu z Twojej działalności. Jest nim różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania powiększona / pomniejszona o różnicę między ramenentem początkowym i końcowym. Sprawdź sposob obliczenia.

 

Osiągnięty dochód za roku podatkowy oblicz w trzech krokach:

  1. ustal wartość osiągniętego przychodu (kol. 9)

  2. ustal wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów w następujący sposob:

  • do wartości spisu z natury na początek roku podatkowego dolicz wartość zakupu towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejsz o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego,

  • kwotę wynikającą z tego obliczenia powiększ o kwotę wydatków z kolumny 14 oraz pomniejsz o wartość wynagrodzeń w naturze w tej części, w której wydatki (koszty) związane z wynagrodzeniami w naturze zostały zaksięgowane w innych kolumnach księgi podatkowej (np. w gastronomii koszty zakupu materiałów i towarów handlowych zużytych do przygotowywania posiłków dla pracowników zostały wpisane w kolumnie 10),

  1. wartość osiągniętego przychodu (kolumna 9) pomniejsz o wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu, obliczonych zgodnie z objaśnieniami zawartymi w punkcie 2; wynikająca z tego obliczenia rożnica stanowi kwotę dochodu osiągniętego w roku podatkowym.

 

Sposób obliczenia dochodu do opodatkawania pokażę na poniższym przykładzie.

 

Przykład

Kwoty ujęte w poszczególnych kolumnach księgi podatkowej na ostatni dzień roku podatkowego wynoszą (w zł):

kol. 7

Przychody ze sprzedaży towarów i usług

610.000

kol. 8

Przychody pozostałe

25.287

kol. 9

Razem przychody (kol. 7 + kol. 8)

635.287

kol. 10

Zakup towarów handlowych i materiałów w cenach zakupu

387.468

kol. 11

Koszty uboczne zakupu

4.854

kol. 12

Wynagrodzenia

26.000

kol. 13

Pozostałe wydatki

50.264

kol. 14

Razem wydatki (kol. 12 + kol. 13)

76.264

 

Wartość towarów według spisu na dzień 31 grudnia wynosi 10.578 zł, a na dzień 1 stycznia (dzień rozpoczynający rok podatkowy) 9.455 zł. Spis z natury został wyceniony według cen zakupu, z uwagi na niski udział kosztów zakupu w wartości zakupionych towarów handlowych i materiałów.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

Twój dochód za rok podatkowy wynosi (w zł):

Przychód (kol. 9)

635.287

Koszty uzyskania przychodu, w tym:

441.463

wartość stanu towarów według spisu z natury na początek roku podatkowego

9.455

plus zakup towarów handlowych i materialów (kol. 10)

387.468

plus koszty uboczne zakupu (kol. 11)

4.854

minus wartość stanu towarów według spisu z natury na dzień kończący działalność gospodarczą

10.578

plus kwota pozostałych wydatków (kol. 14)

50.264

minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi

0

Dochód

193.824

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)