Instrukcja instalacji kasy fiskalnej

 
Jeśli wybór i zakup kasy fiskalej masz już za sobą, pozostaje jeszcze kilka niezbędnych czynności rejestracyjnych, aby możliwe było rejestrowanie sprzedaży za jej pomocą. Poniżej przedstawiam trzy etapy przy założeniu, że użytkowana będzie jedna kasa.

 

Krok 1:  FISKALIZACJA KASY

Czynność zainicjowania modułu fiskalnego polegająca na jednokrotnym i niepowtarzalnym uaktywnieniu trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem Twojego numeru NIP (jako podatnika) do pamięci fiskalnej dokonuje serwisant urządzenia przed planowaną datą rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie. Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu dobowego, którego wydruk dołączony będzie do książki kasy. W trakcie wykonania usługi serwisant wypełnia również książkę serwisową, kasa zostaje zaplombowana plombą ze specjalnym numerem przydzielonym serwisantowi.

 

Krok 2:  ZGŁOSZENIE KASY DO URZĘDU SKARBOWEGO

W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy powinieneś złożyć do urzędu skarbowego druk "Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy" w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia i czekać spokojnie na jego nadanie, o czym urząd skarbowy poinformuje listownie.

 

 

Krok 3:  OZNAKOWANIE NUMEREM EWIDENCYJNYM

Po otrzymaniu informacji o nadaniu unikalnego numeru dla kasy fiskalnej, musisz wziąć do ręki np. marker i nanieść ów ważny numer w sposób trwały na obudowę kasy. Pozostaje jeszcze osobiście udać się do urzędu skarbowego po pieczątkę, którą urzędnik przystawia w książce serwisowej urządzenia.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

 1. Zawsze wydawaj nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny
 2. Sporządzaj raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym
 3. Sporządzaj raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc
 4. Przechowuj dokumenty kasowe
 5. Zgłaszaj kasę do przeglądu technicznego w odpowiednim terminie
 6. Ulga na zakup kasy wynosi 90% ceny netto,  maksymalnie 700 zł
 7. W przypadku zmiany miejsca użytkowania kasy konieczne jest zgłoszenie do US tego faktu w terminie 7 dni
 8. Nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług; zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
 • datę sprzedaży
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy
 • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi
 • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży
 • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży
 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę

 

 

Czytaj także:

 • Wpisów nie znaleziono
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)