Urlop ojcowski przedsiębiorcy – czy warto skorzystać?

 
Jeśli zostałeś tatą i jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako tzw. urlop ojcowski. Warto z niego skorzystać, bo oprócz oczywistych wartości rodzinnych, osiągasz dodatkowo korzyści finansowe w postaci zasiłku z ZUS oraz obniżenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne za okres urlopu.

 

Wychowując dziecko, masz prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni w okresie, w którym dziecko nie ukończyło 12 miesięcy życia. Dodatkowym warunkiem by z niego skorzystać jest podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (wystarczy terminowe opłacenie tylko jednej składki). Urlop jest niepodzielny i 14 dni trzeba wykorzystać jednorazowo. Jest także niezależny od zasiłku macierzyńskiego przysługującego przez okres urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego przysługującego przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

W związku z urlopem ojcowskim otrzymasz nie tylko zasiłek, ale również obniżysz składki na ubezpieczenia społeczne za okres pobytu na urlopie. Składki zapłacisz tylko za pozostalą część miesiąca. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna  i nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Płacisz ją więc w niezmienionej wysokości.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

Przykład

Wysokość zasiłku wyliczana jest biorąc pod uwagę podstawę, od ktorej opłacasz skladki na ubezpieczenia społeczne. Poniżej sposób obliczania wysokości zasiłku w dwóch wariantach – od podstawy tzw. "dużego" ZUS-u i "preferencyjnej" podstawy wymiaru składek.

 

L.p. Wyszczególnienie Kwota w zł Sposób wyliczenia
1 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 2.247,60 504,00  
2 Ustawowy wskaźnik procentowy ubezp. społ. 308,15 69,10 poz. 1 x 13,71%
3 Podstawa wymiaru zasiłku 1.939,45 434,90 poz. 1 – poz. 2
4 Wysokość zasiłku brutto 905,10 203,00 poz. 3 / 30 dni x 14 dni
5 Podatek dochodowy 163,00 37,00 poz. 4 x 18%
6 Wysokość zasiłku netto 742,10 166,00 poz. 4 – poz. 5
7 Skladki na ubezpieczenia społeczne z FP (bez FP) 772,02 160,78 poz. 1 x 34,35% (31,90%)
8 Skladki na ubezpieczenia społeczne z FP (bez FP) za 14 dni urlopu 360,22 75,04 poz. 7 /30 dni x 14 dni
9 Skladki na ubezpieczenia społeczne za pozostałą część miesiąca 411,80 85,74 poz. 7 – poz. 8
10 Rożnica w wysokości składek 360,22 75,04  

 

Jak widać, im wyższa podstawa opłacania składek, tym wyższy zasiłek. Niemniej jednak skorzystanie z urlopu ojcowskiego przynosi wymierne korzyści finansowe w wysokości odpowiednio ponad 1.100 zł i nieco ponad 240 zl.

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

art. 29 ust. 5a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, ze zm.)

art. 182³ Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)