Zakup roweru kosztem uzyskania przychodu

 

W rozpatrywanej sprawie przez Izbę Skarbową Wnioskodawca był lekarzem i prowadził działalność gospodarczą – posiadał cztery gabinety lekarskie w różnych miejscach miasta. W celu dojazdów do gabinetów lekarskich zakupił rower, ale posiadał także samochód, który użytkował na podstawie umowy leasingu. Jednakże w okresie wiosenno-letnim Wnioskodawca chciałby dojeżdżać rowerem do gabinetów lekarskich, ponieważ pomiędzy nimi są niezbyt duże odległości, a przejazd samochodem (szczególnie w okresach szczytu) jest bardzo utrudniony i trwa dłużej niż przejazd rowerem. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie:

 

Czy zakup roweru będzie kosztem firmy?

Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 23 nie wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup roweru, dlatego też zakup ten będzie kosztem związanym z jego działalnością.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego Izba Skarbowa uznała za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że wydatek poniesiony na zakup roweru będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będzie miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. jeżeli rower ten będzie wykorzystywany na potrzeby i w ramach działalności. Z treści wniosku wynika, że zakupiony rower będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę, który jest lekarzem – w celu przejazdów pomiędzy gabinetami położonymi w różnych częściach miasta, co wskazuje na zaistnienie powyższego związku.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

Sam fakt użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup roweru. Jednakże podkreślić należy, iż aby omawiany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi zaistnieć związek przyczynowy określony w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówi on o tym, że koszty muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Czytaj także:

Źródło

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej  w Bydgoszczy z dnia 06 marca 2009 r. Sygnatura ITPB1/415-802/08/MM

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)