Kiedy wynajem mieszkania jest kosztem firmy?

Zdarza się, że przedsiębiorcy wynajmują mieszkanie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w innej miejscowości niż adres zamieszkania. Czy w takim przypadku wynajem mieszkania jest kosztem firmy?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT "kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23". Z kolei art. 23 nie zawiera wprost takiego ograniczenia i przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z przychodami, których cel jest wymieniony w art. 22 ust. 1 cytowanym powyżej.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

W takiej sytuacji uznać należy, że koszty wynajmu mieszkania przez przedsiębiorcę na cele związane z działalnością gospodarczą w innej miejscowości stanowić będą koszty podatkowe.  Związek przyczynowo-skutkowy między wynajęciem mieszkania a osiągniętymi przychodami (bądź możliwością ich osiągnięcia) musi być wyraźny. Ważne jest również właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków.

Czy w przedstawionej sytuacji trzeba będzie opłacać podatek od nieruchomości według najwyższej stawki? O tym w kolejnym artykule.

Czytaj także:

Podstawa prawna

Art. 22 ust. 1, art. 23 Ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350, ze zm.)

Nota prawna

Administrator strony informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)