Urlop ojcowski przedsiębiorcy – jakie dokumenty do ZUS?

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

Do wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego musisz dostarczyć do ZUS trzy dokumenty:

  • ZAS-34, czyli wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której zamierzasz korzystać z zasiłku macierzyńskiego (Przykład 1)
  • zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b (Przykład 2)
  • oryginał skórconego odpisu aktu urodzenia dziecka (do wglądu) – w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka albo prawomocne postanowienie sądu o przysposobobieniu dziecka – w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka
 

Przykład 1

 

ZAS-34

 
ZAS-34
 
 

Przykład 2

 
ZUS Z-3b
 
ZUS Z-3b
 

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o zasiłek. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie przesyła do Ciebie takiej informacji tylko wypłaca zasiłek na wskazany we wniosku numer konta.

 

 Meritum Biuro Rachunkowe Online

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

Nota prawna