Opłaty środowiskowe trzeba rozliczyć do końca marca

 
Jeśli w działalności gospodarczej wykorzystujesz chociażby samochód osobowy i faktury za paliwo wystawiane są na firmę, masz obowiązek złożenia odpowiedniego wykazu z informacjami o zakresie korzystania ze środowiska oraz uregulować ewentualne związane z tym opłaty.

 

Niezależnie od tego, czy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujesz pojazd samochodowy prywatny, firmowy, osobowy czy dostawczy, podlegasz obowiązkom sprawozdawczym i ewentualnym opłatom za korzystanie ze środowiska. Opłata środowiskowa związana jest z wprowadzaniem do powietrza gazów i pyłów, które powstają w procesie spalania paliwa.

W związku z tym, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata jesteś zobowiązany do:

  • złożenia wykazu zawiarającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat marszałkowi własciwemu ze względu na miejsce rejestracji firmy korzystającej ze środowiska
  • naliczenia i wniesienia opłat na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego

Opłaty nie wnosi się jeśli wyliczona wysokość nie przekracza 800 zł (sejmik województwa może kwotę tę podnieść o 50%).

.

Brak obowiązku wniesienia opłaty z tytułu nieprzekroczenia kwoty 800 zł nie zwalnia z obowiązku złożenia tego wykazu

 

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska nalicza się samodzielnie, bądź można skorzystać z usług świadczonych przez firmy specjalizujące się w ich naliczaniu.

Dokumenty, które należy złożyć w związku z omawianym tematem przedstawione zostały poniżej.

 

 

 

 

 

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono
Podstawa prawna
Nota prawna