Zamknięcie roku w KPiR

 
Zamknięcie roku w KPiR to kilka ważnych czynności, do których należy także ustalenie dochodu z Twojej działalności. Jest nim różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania powiększona / pomniejszona o różnicę między ramenentem początkowym i końcowym. Sprawdź sposob obliczenia.

Read more

Likwidacja działalności gospodarczej osoby fizycznej – obowiązki w podatku dochodowym

 
Likwidacja działalności gospodarczej osoby fizycznej wiąże się z obowiązkami w zakresie rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym oraz z przygotowaniem dokumentów przedstawiających stan posiadanych przez Ciebie składników majątku.

Read more

Wydatki na napoje i posiłki dla kontrahentów są kosztem podatkowym

Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponoszone przez podatników wydatki na napoje i posiłki (kawa, herbata, soki, woda mineralna, kanapki, paluszki, obiady), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią) podawane podczas rozmów z kontrahentami (inwestorami, wykonawcami itp) dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej. Tak wynika z analizy tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r.

Read more