NIP dla przedsiębiorcy

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą, a nie masz nadanego numeru NIP, wniosek o jego uzyskanie złożysz rejestrując firmę w ewidecji działalności gospodarczej.

NIP dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest bowiem obowiązkowym identyfikatorem podatkowym w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Jeśli podlegasz wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zgłoszenie identyfikacyjne niezbędne do uzyskania NIP składasz w ramach wniosku o wpis. To urząd dzielnicy (gminy) przesyła odpowiednie dane do urzędu skarbowego, a Ty nie musisz odwiedzać kolejnej instytucji.

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje Tobie potwierdzenie nadania NIP nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym wpłynęło do niego zgłoszenie identyfikacyjne i przekazuje taką informację również do CEIDG.

Meritum Biuro Rachunkowe Online

Czytaj także:

  • Wpisów nie znaleziono

Podstawa prawna

Nota prawna